Strona głównaRegulamin
Szukaj

Wpisz szukany produkt


Wyszukiwanie zaawansowane

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
AG Instalacje


§1
Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy AG Instalacje [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"].

2. Właścicielem Sklepu jest firma Active Air wpisana przez Prezydenta Miasta Wrocław do ewidencji działalności gospodarczej REGON 380236001, NIP 8981444857. Siedziba firmy znajduje się we Wrocławiu 51-415 ul.Kwidzyńska 29.

3. Ilekroć w dokumencie pojawia się pojęcie Konsument – oznacza ono osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem.

5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

6. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

7. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.


§2
Rejestracja Klienta

1. W celu zawarcia umowy sprzedaży niezbędna jest rejestracja Klienta w Sklepie internetowym.

2. Rejestracja Klienta polega na wypełnieniu formularza dostępnego na stronie internetowej i aktywacji konta w systemie informatycznym Sklepu internetowego poprzez uruchomienie w przeglądarce internetowej strony internetowej znajdującej się pod adresem URL zamieszczonym w wiadomości wysłanej przez Sprzedawcę do Klienta.

3. Klient zobowiązany jest do zachowania w poufności danych niezbędnych do logowania. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez osoby trzecie, które weszły w posiadanie danych niezbędnych do logowania.

4. Dokonując rejestracji Klient potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje go bez zastrzeżeń.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych podanych przez Klienta podczas rejestracji za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie. Sprzedawca uprawniony jest do usunięcia konta założonego w systemie informatycznym Sklepu internetowego w przypadku, gdy podane dane są oczywiście nieprawdziwe.

6. Klient może nie dokonywać rejestracji w przypadku chęci dokonania jednorazowego zakupu.

7. Klient, który nie dokonał rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem sklepu, a złożenie zamówienia jednoznaczne jest z jego akceptacją, a w szczególności z warunkami dostaw oraz sposobami płatności.


§3
Dane osobowe

1. Podanie następujących danych osobowych przez Klienta będącego osobą fizyczną jest dobrowolne lecz niezbędne w celu rejestracji i zawarcia umowy sprzedaży:
a) imię i nazwisko,
b) adres poczty elektronicznej,
c) adres zamieszkania,
d) adres do wysyłki jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,
e) telefon kontaktowy.

2. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania za pomocą udostępnionych funkcjonalności systemu informatycznego Sklepu internetowego oraz do zgłoszenia żądania usunięcia swoich danych, jeżeli zostały zebrane z naruszeniem przepisów lub są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

3. Klient oświadcza, że został poinformowany o celu, zakresie zbierania i przetwarzania danych przez Sprzedawcę, prawie wglądu do swoich danych i ich poprawiania, uprawnieniach do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez Sprzedawcę.

4. Klient wyraża zgodę na przekazywanie swoich danych osobowych innym podmiotom w celach niezbędnych do realizacji zamówienia (np. firma kurierska).

5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas dokonywania transakcji w naszym sklepie: w trakcie rejestracji, logowania praz po przejściu do koszyka Klienta i dokonywania zakupów, dane Klienta są chronione przy użyciu protokołu bezpiecznego SSL - certyfikatu SSL.


§4
Składanie zamówień

1. Złożenie zamówienia polega na wyborze produktów, dodania ich do koszyka zakupów i dokonania płatności. Proces składania zamówienia przedstawiony jest szczegółowo w sekcji Jak kupować.

2. W przypadku, gdy produkt oferowany jest w kilku wybranych wariantach (np. moc, kolor itp.), Klient powinien w trakcie składania zamówienia wskazać wybrany przez siebie wariant. W sytuacji, gdy klient nie wskaże swojego wyboru, produkt zostanie wysłany losowo.

3. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie.

4. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

5. Informacje o warunkach dostawy, w tym o sposobie dostawy, kosztach dostawy, terminie dostawy oraz o sposobach zapłaty za zamówione produkty znajdują się na stronie internetowej Sklepu internetowego i Klient ma możliwość zapoznania się z nimi przed złożeniem zamówienia. Klient składający zamówienie z dostawą poza granicę kraju zobowiązany jest przed jego złożeniem do zapoznania się z warunkami, sposobem, kosztami i terminami dostawy, które są dostępne są na stronie internetowej Sklepu. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne ze zgodą na w/w warunki.

6. Cena sprzedaży może zostać obniżona o przysługujący rabat lub kod promocyjny, który Klient wprowadzi przed zakończeniem procesu składania zamówienia. Podczas składania zamówienia Klient może wykorzystać kod promocyjny tylko jednokrotnie. Wykorzystanie kodu promocyjnego wyłącza możliwość skorzystania z innych promocji chyba, że co innego wynika z warunków tych promocji.

7. Nasze stany magazynowe aktualizowane są każdego dnia roboczego. Informacja o dostepności produktu oraz czas wysyłki podane są w opisie każdego produktu. W wyjątkowych sytuacjach może zdarzyć się jednak, że produkt nie będzie dostępny z powodu braku produktu lub opóźnienia dostawy do magazynu producenta. W takiej sytuacji Sklep skontaktuje się z Klientem celem ustalenia realnego terminu realizacji zamówienia. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia z powodu braku dostępności produktu u producenta, bądź gdy termin realizacji będzie niezadawalający Klienta, ma on prawo zrezygnowania z realizacji zamówienia. W przypadku dokonania zapłaty, Sprzedawca niezwłocznie zwróci Klientowi równowartość wpłaty.  

8. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.


§5
Płatności

1. Klient ma możliwość dokonania płatności zwykłym przelewem bankowym lub gotówką przy odbiorze towaru.

2. Ceny przesyłek określone są przy każdym produkcie i można je sprawdzić po kliknięciu "Sprawdź koszt wysyłki".

3. Warunkiem realizacji zamówienia, rozumianej jako wysłanie zamówionych produktów do Klienta, jest zaksięgowanie wartości brutto zamówienia wraz z kosztami dostawy na rachunku bankowym Sprzedawcy lub otrzymanie przez Sprzedawcę potwierdzenia zapłaty przed podmiot obsługujący płatności elektroniczne Przelewy24.

4. Klient może anulować/zmienić zamówienie w dowolnej chwili, jeśli nie dokonał zapłaty. W tej sytuacji prosimy o kontakt pocztą e-mail lub telefonicznie. W sytuacji, gdy Klient anuluje/zmieni zamówienie po dokonaniu płatności i w sytuacji gdy zostały wdrożone procedury logistyczne, Klient pomimo anulowania/zmiany zamówienia może ponieść koszty jego realizacji.


§6
Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. firmy kurierskiej).

2. Koszt wysyłki ponosi Klient.

3. Termin realizacji zamówienia liczony jest od chwili zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

4. Czas realizacji dostawy uzależniony jest od dostępności zamówionych towarów. W wyjątkowych sytuacjach, gdy czas wysyłki może się wydłużyć, kontaktujemy się z Klientem indywidualnie. Klient ma prawo odstąpić od zawartej umowy bądź zmienić zamówienie bez poniesienia dodatkowych kosztów, jeśli ustalony nowy termin wysyłki jest dla Niego nie do przyjęcia. Do podanego czasu realizacji zamówień należy doliczyć czas dostawy. Towar wysyłamy korzystając z usług firm kurierskich. Nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia wynikłe nie z naszej winy, np. wynikłe po stronie firmy kurierskiej lub producenta/dostawcy towaru.


§7
Reklamacje

1. W przypadku stwierdzenia przez Konsumenta niezgodności zakupionego produktu z umową przysługuje mu prawo do wniesienia reklamacji.

2. Reklamacja powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i zawierać:
a) dane Sprzedawcy
b) dane Konsumenta
c) datę zawarcia umowy/zakupu
d) datę otrzymania towaru
e) datę stwierdzenia wady
f) określenie, pełną nazwę reklamowanego produktu,
g) określenie stwierdzonych wad,
h) żądanie Klienta w związku ze złożoną reklamacją.

3. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres Sprzedawcy wskazany w pkt. 1.2. Regulaminu. Jeżeli Klient żąda doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową albo chce odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w całości lub w części, do pisma reklamacyjnego powinien dołączyć reklamowany produkt.

4. Sprzedawca zobowiązany jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.

5. Koszt dostarczenia reklamowanego towaru do Sprzedawcy ponosi Sprzedawca.

6. W przypadku złożenie reklamacji bezpodstawnej koszt odesłania produktu do Klienta ponosi Klient.

7. Gwarancja oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki z poczty należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

8. W przypadku reklamacji towaru dostarczonego poza granicę Polski, prosimy o wcześniejszy kontakt w celu ustalenia szczegółów.

9. Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć towarów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.


§8
Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie czternastu (14) dni kalendarzowych od dnia otrzymania zakupionego produktu bez podawania przyczyny. Do wykonania niniejszego uprawnienia wystarczy wysłanie oświadczenia na piśmie o jego wykonaniu przed upływem powyżej wskazanego terminu na adres Sprzedawcy wskazany w pkt. 1.2. Regulaminu.

2. Zwrot towaru może zostać wykonany wraz z wysłaniem oświadczenia albo w terminie późniejszym jednakże, nie później niż w terminie czternastu (14) dni od dnia wysłania oświadczenia.

3. Sprzedawca dokonuje zwrotu wartości zakupów brutto wraz z poniesionymi przez Klienta kosztami dostawy, licząc cenę najtańszego zwykłego sposobu dostawy. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

4. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności w terminie czternastu (14) dni od otrzymania oświadczenia przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

5. Oświadczenie Klienta o odstąpieniu od umowy powinno zawierać:
a) nazwę Sprzedawcy,
b) pełny adres pocztowy oraz adres e-mail Sprzedawcy
c) informację o chęci odstąpienia od umowy zakupu/sprzedaży
d) listę produktów, których odstąpienie od umowy dotyczy
e) datę zawarcia umowy
f) datę otrzymania towaru
e) imię i nazwisko Konsumenta
f) adres konsumenta
g) podpis konsumenta (jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
h) data złożenia oświadczenia

6. Koszt wysyłki zwrotu zakupionego towaru (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania) ponosi Klient i nie podlega on zwrotowi.

7. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego produktu pełnowartościowego, w terminie przydatności do spożycia, w stanie niezmienionym, chyba że zmiana ta była konieczna w granicach zwykłego zarządu. W przypadku produktów w zestawach lub z dodanymi przedmiotami gratisowymi, Klient zobowiązany jest zwrócić całość, którą otrzymał.

8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku zakupu produktów:
a) sprowadzonych na indywidualne zamówienie Klienta
b) produktów z krótkim terminem ważności
c) produktów szybko psujących się
d) rzeczy dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.


§9
Ochrona prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu.

2. Dane osobowe przekazane Właścicielowi Sklepu podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych tych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia klienta.

3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.


§10
Polityka prywatności

1. Klient został poinformowany, że naszym sklepie stosujemy pliki "cookies". Klient może określić warunki przechowywania lub dostępu do swoich danych zmieniając swoje ustawienia "cookies" w swojej przeglądarce. Klient jest świadomy, że usunięciu lub blokada plików "cookies" może wiązać się z tym, że niektóre sekcje naszego sklepu nie będą funkcjonowały poprawnie. W szczególności blokada plików "cookies" uniemożliwia logowanie się w naszym sklepie lub korzystanie z "Koszyka".

2. Klient korzystając z naszego sklepu wyraża zgodę na stosowanie plików "cookies" zgodnie z Polityką prywatności dostępną na stronie Sklepu internetowego.

3. Klient oświadcza, że zapoznał się z Polityką prywatności dostępną na stronie sklepu, co jest jednoznaczne z jej akceptacją.


§11
Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn takich w szczególności jak zmiany przepisów prawa, wydanie przez odpowiednie organy aktów administracyjnych nakazujących Sprzedawcy określone w nich postępowanie, wydanie przez sąd orzeczenia nakazującego Sprzedawcy określone w nim postępowanie, zmiany warunków technicznych świadczonych usług, zmiany spowodowane postępem technologicznym, zmian organizacyjnych po stronie Sprzedawcy, których skutkiem nie jest następstwo prawne, zmian w zakresie przedmiotu działalności gospodarczej Sprzedawcy.

3. W przypadku zmiany Regulaminu Sprzedawca poinformuje Klienta o tej zmianie za pomocą poczty elektronicznej, jeżeli Klient zarejestrował się Sklepie internetowym.

4. Zmieniony Regulamin obowiązuje po upływie czternastu dni od dnia poinformowania Klienta, o ile Klient w tym okresie nie złoży oświadczenia o braku zgody na dokonanie zmiany Regulaminu. W przypadku złożenia takiego oświadczenia umowa ulega rozwiązaniu, a konto Klienta zostaje usunięte.

5. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na realizację złożonych zamówień przed upływem powyższego okresu, które realizowane są zgodnie z dotychczas obowiązującym Regulaminem.

6. W przypadku gdy Klient nie jest Konsumentem rękojmia za wady fizyczne sprzedanych produktów jest wyłączona. Postanowienie niniejsze nie ma zastosowania do umów zawartych z Klientem będącym Konsumentem.

7. Wszelkie opisy i zdjęcia produktów oraz inne materiały publikowane na stronie internetowej Sklepu (w tym strony Bloga) mogą stanowić przedmiot praw autorskich, a ich dalsze wykorzystywanie jest zabronione bez wcześniejszej zgody Sprzedawcy wyrażonej w formie pisemnej.

8. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego w tym w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny wraz z późniejszymi zmianami.

9. Regulamin nie ogranicza jakichkolwiek praw Konsumenta gwarantowanych Konsumentowi obowiązującymi w chwili zawarcia umowy przepisami prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które to przepisy stosuje się w pierwszej kolejności z wyłączeniem postanowień Regulaminu, które te prawa mogłyby ograniczać.

Szybki kontakt

ZAPRASZAMY:

PN - PT  w godz. 8 - 21
SOBOTY w godz. 9 - 15


TEL:
887 666 169  w godz. 7 - 22

E-MAIL:
biuro@aginstalacje.pl


Zapraszamy również do skorzystania z formularza kontaktowego:

Formularz Kontaktowy

 
Zaloguj się

e-mail:

Hasło:

...jest pusty

Statystyki
Produktów: 1799
Kategorii: 260
Odwiedzin: 3136844
Firma aginstalacje.pl zajmuje się profesjonalnymi usługami, z zakresu klimatyzacji i wentylacji pomieszczeń. W swojej ofercie handlowej posiadamy klimatyzatory Lg, klimatyzatory Gree oraz klimatyzatory Samsung. Dla biur oraz dużych pomieszczeń handlowych oferujemy klimatyzatory Rotenso, wysokiej jakości klimatyzatory Mitsubishi Elektric oraz jedne z najbardziej popularnych klimatyzatory Fuji elektric. Nasze rekuperatory do odzysku ciepła wyprodukowane są w najnowszej technologii. Obecnie oferujemy w promocyjnej cenie rekuperatory Provent. Wentylacja i klimatyzacja wrocław oraz klimatyzacja kraków, to teren gdzie świadczymy usługi z bezpłatnym dojazdem do klienta. Zapraszamy do zapoznania się z naszą nową ofertą, oraz do zakupów. 
Przejdź do panelu Kreator
Zarządzaj cookies Akceptuję wszystko
Dbamy o Twoją prywatność

Pliki cookies i pokrewne im technologie umożliwiają poprawne działanie strony i pomagają dostosować ofertę do Twoich potrzeb. Możemy wykorzystywać pliki cookies własne oraz naszych partnerów w celach analitycznych i marketingowych, również w celu dopasowania treści reklamowych do Twoich preferencji. Możesz zaakceptować wykorzystanie wszystkich tych plików lub dostosować użycie plików do swoich preferencji.

Dbamy o Twoją prywatność

Pliki cookies i pokrewne im technologie umożliwiają poprawne działanie strony i pomagają dostosować ofertę do Twoich potrzeb. Możemy wykorzystywać pliki cookies własne oraz naszych partnerów w celach analitycznych i marketingowych, również w celu dopasowania treści reklamowych do Twoich preferencji. Możesz zaakceptować wykorzystanie wszystkich tych plików lub dostosować użycie plików do swoich preferencji.

Zarządzaj cookies

Niezbędne pliki cookie
Korzystanie przez nas z niezbędnych plików cookie jest konieczne dla prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Pliki te są instalowane w szczególności na potrzeby zapamiętywania sesji logowania lub wypełniania formularzy, a także w celach związanych ustawieniem opcji prywatności.
Analityczne pliki cookie
Analityczne pliki cookie umożliwiają sprawdzenie liczby wizyt i źródeł ruchu w naszym serwisie. Pomagają nam ustalić, które strony są bardziej, a które mniej popularne, i zrozumieć, jak użytkownicy poruszają się po stronie. Dzięki temu możemy badać statystki i poprawiać wydajność naszej witryny. Informacje zbierane przez te pliki cookie są agregowane, nie mają więc na celu ustalenia Twojej tożsamości. Jeśli nie zezwolisz na stosowanie tych plików cookie, nie będziemy wiedzieć, kiedy odwiedziłeś naszą stronę internetową.
Funkcjonalne pliki cookie
Funkcjonalne pliki cookie zapamiętują i dostosowują stronę do Twoich wyborów, np. preferencji językowych. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała lub ostrzegała o niezbędnych i funkcjonalnych plikach cookie, jednak spowoduje to, że niektóre części witryny mogą nie działać prawidłowo.
Reklamowe pliki cookie
Reklamowe pliki cookie pozwalają na dopasowanie wyświetlanych treści reklamowych do Twoich zainteresowań, nie tylko na naszej witrynie, ale też poza nią. Mogą być instalowane przez partnerów reklamowych za pośrednictwem naszej strony internetowej. Na podstawie informacji z tych plików cookie i aktywności w innych serwisach jest budowany Twój profil zainteresowań. Reklamowe cookies nie przechowują bezpośrednio Twoich danych osobowych, ale identyfikują Twoją przeglądarkę internetową i sprzęt. Jeśli nie zezwolisz na stosowanie tych plików cookie, dalej będziemy mogli wyświetlać Ci reklamy, jednak nie będą one dopasowane do Twoich preferencji. Zobacz jak Google używa tych danych. Możesz zrezygnować ze wszystkich spersonalizowanych reklam w ustawieniach reklam, lub z wybranych firm na stronie www.aboutads.info.
Powered by eBiznes.pl